Oczym szumi las... Oczym szumi las...

O czym szumi las...

RDLP w Katowicach uzyskało dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach na  zadanie pn.: „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska – Trybuna Leśnika." Otrzymana dotacja w formie pomocy de minimis została przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji dwóch kolumn o tematyce ekologiczno- edukacyjnej w każdym egzemplarzu miesięcznika Trybuna Leśnika w 2017 roku.
Poniżej prezentujemy dofinansowywane artykuły dotyczące roli i funkcji lasu oraz edukacji przyrodniczo - leśnej społeczeństwa prowadzonej przez PGL Lasu Państwowe: