Wydawca treści Wydawca treści

Prenumerata

Koszt rocznej prenumeraty Trybuny Leśnika wynosi 77 złotych. Prenumerata obejmuje 11 numerów czasopisma (w tym łączony numer lipcowo-sierpniowy o zwiększonej objętości).

Trybunę Leśnika można zaprenumerować:

  • telefonicznie, dzwoniąc do redakcji pod numer telefonu 32/6094515;
  • drogą elektroniczną, pisząc na adres trybuna@katowice.lasy.gov.pl;
  • listownie, wysyłając zamówienie na adres Trybuna Leśnika, RDLP w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40-543 Katowice.

Przelewu odpowiedniej kwoty należy dokonać na numer konta: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 pisząc w tytule przelewu „Prenumerata roczna Trybuny Leśnika".