Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 200
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
dr inż. Adam Kwiatkowski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marcin Naderza
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Maria Brzozowska
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Stanisław Wiśniewski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Jerzy Krefft
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
Tel.: 58 32 12 217
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Tel.: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Zespół ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 58 32 12 208
Katarzyna Kaczmarek
Stanowisko pracy ds. Promocji i Mediów, Rzecznik Prasowy
Tel.: 58 32 12 260
Marcin Kozłowski
Stanowisko pracy Radca Prawny

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Aldona Gajowniczek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami
Tel.: +48 58 32 12 273
Stanisław Kwaśnik
Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów
Tel.: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Adam Góralski
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji
Tel.: +48 58 32 12 250
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 58 32 12 297
Jerzy Fijas
Stanowisko ds. Projektu Energetycznego

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Ewa Baran
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
Tel.: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 58 32 12 264
Jan Borkowski
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: +48 58 32 12 254