Wydawca treści Wydawca treści

Zachęcamy do współpracy!

Osoby związane z leśnictwem bądź lasem zachęcamy do informowania nas o ciekawych wydarzeniach z terenu lub nadsyłania do redakcji tekstów i zdjęć.

W szczególności do współpracy zachęcamy pracowników PGL LP. Z pewnością w każdej jednostce LP znajdzie się ktoś, kto posiada dziennikarską żyłkę, czy choćby potrzebę zaprezentowania na łamach efektów pracy leśników. Czekamy na każdy sygnał.

Nadsyłane materiały powinny zawierać:

  • Plik w formacie word (.doc, .docx) z tekstem artykułu oraz podpisem autora (1 strona ze zdjęciem to około 3500 znaków ze spacjami).
  • Kilka zdjęć do wyboru (2-3) wraz z podpisem autora oraz opisem zdjęcia. Pojedynczy plik ze zdjęciem musi mieć rozmiar przynajmniej 1 MB. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg .

Poniżej w załączniku przedstawiamy szczegółowe zasady pisowni, którym powinny odpowiadać materiały zamieszczane na ramach Trybuny Leśnika. Miło będzie, jeśli Autorzy nadsyłanych tekstów będą stosować się do przedstawionych zasad.

Redakcja Trybuny Leśnika zastrzega sobie prawo do skracania, opracowania redakcyjnego tekstów i zmiany tytułów.

Materiały do pobrania