Asset Publisher Asset Publisher

O redakcji

Jacek Derek – absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych. Dziennikarskiego warsztatu uczył się w redakcji „Dziennika Zachodniego", gdzie spędził kilkanaście lat. Już wtedy – od czasu do czasu – odwiedzał śląskich leśników: zawodowo i towarzysko. Ta zażyłość z czasem przerodziła się w trwalszą współpracę, która zaowocowała pracą w prasie leśnej. 

Magdalena Grajner –  ekonomistka kochająca przyrodę. Współpracę z Lasami Państwowymi rozpoczęła już w trakcie studiów, odbywając praktyki i staże zawodowe w różnych wydziałach RDLP w Katowicach. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje teraz w redakcji TL zajmując się sprawami administracyjno – księgowymi i organizuje pracę sekretariatu. Prowadzi stronę internetową Trybuny Leśnika i RDLP w Katowicach a jej uwadze nie umkną żadne leśne nowinki i aktualności.