Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Wisła Instytucją szczególnie zasłużoną dla polskiego leśnictwa w 2017 roku

Nadleśnictwo Wisła Instytucją szczególnie zasłużoną dla polskiego leśnictwa w 2017 roku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Redakcja "Przeglądu Leśniczego" przyznała Nadleśnictwu Wisła, w uznaniu zasług dla polskiego leśnictwa, tytuł "Instytucji Szczególnie Zasłużonej Dla Polskiego Leśnictwa roku 2017".

Kapituła "Przeglądu Leśniczego", dokonując tego wyboru, wskazała między innymi na róóżnorodną i skuteczną działalność związaną z edukacją leśną, osiągnięciami z zakresu genetyki leśnej, zachowaniem populacji głuszca oraz dobrą współpracę z samorządami, potwierdzoną licznymi dokonaniami.

Nadleśnictwo Wisła tytuł "Instytucji Szczewgólnie Zasłużonej Dla Polskiego Leśnictwa Roku 2017" oraz "Dębową Statuetkę Przeglądu Leśniczego" otrzymała za:

  • promocję piękna polskich lasów i umiejętne przekazywanie wiedzy o problemach gospodarki leśnej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego",
  • bogatą działalność edukacyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców, łącząc aspekty społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i kulturowe, w tym współpracę z Zespołem "Istebna",
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla odbiorców w różnym wieku - od "Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej" do "Uniwersytetu Seniora", a także wspieranie działalności Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych "Dobrze, że jesteś",
  • organizację i z sukcesami prowadzenie od 1994 r. Karpackiego Banku Genów, od 2002 r. Wolierowej Hodowli Głuszców i od 2017 r. Gospodarstwa Pszczelarskiego,
  • uczestnictwo w wielu wydarzeniach, np. obchody "Roku Rzeki Wisły" (2017 r.), współpracę z Gminą Istebna w zakresie realizacji wspólnego projketu rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Gminy, promocję gospodarki leśnej, drewna i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w ramach Pikniku Ekologiczno-Leśnego.

Wręczenie statuetki odbędzie się na posiedzeniu Kapituły na przełomie 2018 i 2019 roku.