Aktualności

Cykl artykułów, który niniejszym rozpoczynamy, podejmuje problematykę przyczyn powstawania masowych pojawów owadów określanych w terminologii leśnej mianem szkodliwych. Ukazuje mechanizmy ich przebiegu i przypomina podstawowy zakres pojęć oraz terminów dotyczących szkodliwości, a także zawiera opis licznych teorii i hipotez próbujących wyjaśnić zjawiska tworzenia się mega populacji szkodników owadzich.

Galerie zdjęć

Galeria prezentująca Żywiecki Park Etnograficzny działający na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia