Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilka słów o przyrodzie...

RDLP w Katowicach uzyskało dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach na  zadanie pn.: „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska – Trybuna Leśnika." Otrzymana dotacja w formie pomocy de minimis została przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji dwóch kolumn o tematyce ekologiczno- edukacyjnej w każdym egzemplarzu miesięcznika Trybuna Leśnika w 2016 roku.
Poniżej prezentujemy dofinansowywane artykuły dotyczące klimatu i roli wody w przyrodzie: